Fördel elbilar med induktiv laddning

Elvägar är egentligen inget nytt. Det har gjorts försök med laddning från vägen i årtionden, men nu skruvas tempot upp och ett fönster öppnas som egentligen skulle kunna betyda att elbilar numera blir snabbaste sättet att ta sig från a-till ö även på långa resor. Induktiv ledning ska testas på tyska motorvägar och det betyder i praktiken att alla former av stopp för laddning eller drivmedelspåfyllning elimineras. Det betyder också att vi kan låta förare av tunga fordon ta sin paus medan bilen körs med självkörande teknik och laddas på bestämda vägavsnitt längs vägen. Det öppnar naturligtvis även för lättare fordon där föraren kanövergå till att prata i telefon eller göra skrivbordsjobb. Det är lättare att applicera tekniken för självkörande fordon på givna säkra vägavsnitt och då kommer dessutom tekniken till störst nytta.

Electreon och projektet Smartroad Gotland berättar att de med stort intresse tagit del av Trafikverkets rapport om elvägar och snabbladdare, framtagna inom ramen för det regeringsuppdrag som redovisades den 1 februari. De konstaterar att Trafikverket delar deras bild av att elvägar behöver planeras och byggas ut tillsammans med ett system för snabbladdning, samt att planeringen av elvägspilot och storskalig utbyggnad av elvägar bör fortsätta som planerat, för att så snabbt som möjligt reducera utsläppen från transportsektorn.

Intresset för elvägar internationellt är fortsatt stort och ökar. Electreon kan nu meddela att företaget vunnit ett anbud för en test-elväg i Tyskland, finansierad av tyska staten. Projektet på 1,9 miljoner euro är finansierat av tyska federala motorvägsforskningsinstitutet (BASt) och syftet är att testa teknikens lämplighet för utbyggnad på tyska motorvägar.

I konsortiet som vunnit anbudet ingår dotterbolag till globala Vinci-gruppen: Eurovia Tyskland kommer att ansvara för vägbyggnationen, IT-företaget VIA IMC kommer att leda projektet och Omexom ansvarar för nätanslutning. Volkswagen kommer att ansvara för fordonsdelen och Braunschweigs universitet kommer att undersöka vägmaterial och teknisk hållfasthet.

Enak Ferlemann, statssekreterare vid det tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur om projektet: ”Projektet syftar till att fastställa hur den tyska väginfrastrukturen kan utformas på ett modernare sätt och hur laddning kan integreras i asfaltytan.”

Dr Nikolai Ardey, chef för Volkswagen Group Innovation: ”Volkswagen förlitar sig på e-mobilitet som ingen annan tillverkare och arbetar konsekvent med ytterligare teknisk utveckling inom detta område. Induktiv laddning erbjuder mycket potential, eftersom det kan förenkla laddningen. Dessutom kan denna teknik i princip användas i alla fordonssegment, från personbilar till lastbilar. Med detta projekt vill vi förstå tekniken bättre och undersöka dess möjligheter i jämförelse med andra alternativ.”

Projektet kommer att fokusera på olika testfrågor, såsom påverkan på väguppbyggnad, anslutning till förnybara energikällor, faktureringsgränssnitt, samt systemintegration med fordon. Olika affärsupplägg för den tyska marknaden kommer också att undersökas. Den trådlösa elektriska vägen kommer att byggas vid DuraBASt, en tysk nationell vägtestanläggning nära Köln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 + 3 =