Mycket renare dieselmotorer och högre etik i branschen

 

Bränt barn flyr elden heter det ju, och det ordspråket passar ganska bra på Boschs senaste statement baserat på ny avancerad rening av dieseln där man kommit så långt att man klarar alla idag föreslagna gränsvärden för många år framåt. En spännande utveckling som gör laddhybriderna än mer intressanta. Alla minns vi Dieselgate där VW stod i skottlinjen men många trådar ledde både till Bosch och andra tyska biltillverkare. Bosch går ut med löften om betydligt renare dieselmotorer och höga etiska krav på sig själva och sina medarbetare.

– Det finns en framtid för diesel. Vi vill få ett slut på den ändlösa debatten om bristfällig dieselteknik, sa Boschs vd Dr. Volkmar Denner, som talade vid företagets årliga presskonferens.

Han kunde stolt meddelade att Boschs tekniker kan presentera ett avgörande genombrott i dieseltekniken.Nya tekniska framsteg från Bosch kan göra det möjligt för fordonstillverkare att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) så drastiskt att de redan uppfyller framtida gränser. Även vid provning av RDE-test (riktiga körutsläpp) är utsläppen från fordon utrustade med den nyutvecklade Bosch-dieseltekniken inte bara betydligt lägre än nuvarande gränser, men också lägre än de som träder i kraft från 2020. Bosch-ingenjörer uppnådde dessa resultat genom att utveckla befintlig teknik. Det finns inget behov av ytterligare komponenter, vilket skulle öka kostnaderna.

– Bosch utökar gränserna för vad som är tekniskt genomförbart, säger Denner. ”Utrustad med den senaste Bosch-tekniken kommer dieselfordon att klassas som låga utsläppskonstruktioner och ändå vara överkomliga ekonomiskt.”Boschs VD uppmanade också till ökad öppenhet när det gäller koldioxidutsläpp från vägtrafik och krävde att bränsleförbrukningen och därigenom Koldioxidutsläppen även mäts under verkliga förhållanden på vägen i framtiden.

 

Registrera avläsningar under verkliga körförhållanden: 13 mg NOx per kilometer

Sedan 2017 har europeisk lagstiftning krävt att nya personbilsmodeller som testats enligt en RDE-kompatibel blandning av stads-, blandadkörning- och motorvägscykler inte avger mer än 168 milligram NOx per kilometer. Från och med 2020 sänks gränsen till 120 milligram. Men även idag kan fordon som är utrustade med dieselmotorteknik från Bosch uppnå så lite som 13 milligram NOx i normala RDE-cykler. Det är ungefär en tiondel av den föreskrivna gränsen som kommer att gälla efter 2020. Och även vid körning i särskilt utmanande stadsförhållanden, där testparametrar överstiger lagstadgade krav, är de genomsnittliga utsläppen från Bosch provfordon så låga som 40 milligram per kilometer. Boschs ingenjörer har uppnått detta avgörande genombrott de senaste månaderna. En kombination av avancerad bränsleinsprutningsteknik, ett nyutvecklat luftledningssystem och intelligent temperaturhantering har gjort så låga utsläpp möjliga. NOx-utsläppen kan nu ligga under den lagligt tillåtna nivån i alla körsituationer, oavsett om fordonet körs dynamiskt eller långsamt, i nordisk vinterförhållanden eller i sommartemperaturer, på motorväg eller i överbelastad stadstrafik.

– Diesel kommer att förbli ett alternativ i stadstrafik, oavsett om det handlar om yrkestrafik eller pendlare, sa Denner.

 

 

Avgörande framsteg från Bosch ändrar allt vi hört om dieselns framtid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − femton =