Året då vi klarade Nollvisionens delmål

Vi kan summera året 2020 och vi kan konstatera att det varit ett fantastiskt år när det gäller trafiksäkerheten. Transportstyrelsen och trafikverket kommer att summera sina insatser med orden: ”Med beröm godkänt”. Ingen trodde väl för några år sedan att vi skulle klara Nollvisionens delmål Läs mer…