Året då vi klarade Nollvisionens delmål

Vi kan summera året 2020 och vi kan konstatera att det varit ett fantastiskt år när det gäller trafiksäkerheten. Transportstyrelsen och trafikverket kommer att summera sina insatser med orden: ”Med beröm godkänt”. Ingen trodde väl för några år sedan att vi skulle klara Nollvisionens delmål om max 200 döda i trafiken under 2020, men det kommer vi att göra.

Vi kan också konstatera, efter en undersökning gjord av Folksam, att trafiken flyter snabbare än någonsin.

”Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar,” sa Anders Kullgren, forskningschef på Folksam, hösten 2019.Året då antalet döda i trafiken minskade från 324 (2018) till 221 (2019).

Här kan vi ana en intressekonflikt. Vägarna byggs för att vi säkert, smidigt och snabbt ska kunna ta oss från A till B. Det investerades exempelvis miljardbelopp i tunneln genom Hallandsåsen där tidsbesparingen är beräknad till 6 minuter. Samtidigt så finns det ett samband mellan vägens kvalitet, fordonens hastighet och trafiksäkerheten.

Vad är då trafiksäkerhet?

Ja, det handlar ju om hur man minskar riskerna i trafiken. Vi kan luta oss mot statistik som visar att cirka 40% av de som omkommer i trafiken är alkohol- eller drogpåverkade, 40% av de som förlorar livet i en trafikolycka har inte använt bältet, 50% av de som dör i en singelolycka har inte använt bältet och mer än 75% av de som dör i trafikolyckor är män. En brittisk undersökning visar att det är män som är den dominerande när det gäller de som dör i trafikolyckor de själva orsakat. Det gäller alla fordonsslag utom buss. När det gäller mc så är det enligt den undersökningen 10 gånger så många män som dör i mc-olyckor de orsakat jämfört med kvinnor.

Anmärkningsvärt med tanke på att motorcyklar inte mäts med de fartkameror som Trafikverket och Polisen envisas med att kalla trafiksäkerhetskameror.

Detta är statistiskt bevisbart och hur hanterar trafikverket och transportstyrelsen detta? Det är lag om bälten och mot alkohol och droger, men ännu så länge är det lagligt för män att köra bil.

Jo, trafikverket går ut med ovederlagda och helt orimliga siffror i kampanj efter kampanj där man ger hastigheten, singularis bestämd form, skulden till att människor dör i trafiken. Fram till november hade 174 personer mist livet på de svenska vägarna och allt pekar på runt 190 totalt för 2020.

Ändå går trafikverket ut och påstår att minst 100 människoliv skulle räddas om alla höll hastighetsbegränsningarna. TT sprider påståendet utan ett uns av källkontroll. Myndigheterna tar ifrån tårna i kampen att straffa fartsyndare med indragna körkort, höga böter och dubbelbestraffning för de som äger tyngre husbilar genom att beröva dem rätten att köra sin husbil för evigt om de blivit av med körkortet.

Skulle du bli oskyldigt åtalad för fortkörning ställs inga krav på bevis från polisen vid en eventuell rättegång, du har inte rätt till offentlig försvarare och rättshjälpen i din försäkring gäller inte vid rättegångar om fortkörning.

Bara för att ta ett exempel så ligger bötesbeloppet på 2 000:- om du kör i 131-135 km/t på en svensk motorväg med högsta tillåtna hastighet 130 km/t. Dessutom riskerar du att bli av med körkortet. Som jämförelse så dömdes en 18-årig bilförare till samma bötesbelopp efter att ha kört mot enkelriktat, krockat med en annan bil och smitit från olyckan.

NTF, Nationalförsamlingen för Trafiksäkerhetens Främjande, skriver i sin rapport: ” Mer än var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim där mer än hälften överskrider skyltad hastighet.”

Jag kör mer än medelbilisten i Sverige, mellan 6 000 och 10 000 mil per år, och jag har under de senaste sexton åren inte sett en enda fartkontroll på andra vägsträckor än motorvägar i Sverige, och motorvägarna är våra säkraste vägar med mindre än 20 dödsfall per år i trafiken och hälften av dem är obehöriga trafikanter som gått, cyklat eller t.o.m. kört gräsklippare på motorvägen.

Våra 120-vägar är några av världen säkraste vägar med i snitt ett dödsfall per år, ändå är det just på de sträckorna jag sett överlägset flest fartkontroller när jag kört mellan Växjö och Stockholm, vilket jag gör varannan vecka.

Samtidigt är det ingen ovanlighet att jag blir omkörd av småpojkar som tycker de är mognare när de vågar köra fort på 70-vägar eller 90-vägar och gubbar som känner sig yngre och sportigare om de kör för fort på sagda vägar.

Jag blir dagligen indragen i trafiksituationer där samma kategori förare tror sig kunna boosta ungdomlighet eller mognad genom att köra med korta avstånd, eller köra ikapp mellan trafikljusen

NTF tar även upp bältesanvändningen och visar att närmare 40% av alla personbilsförare som omkommit i trafiken inte använt bilbälte. När det gäller omkomna i singelolyckor var det hälften som saknade bälte.

Trafikverkets djupstudier visade att 53 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka 2019.

Trots att detta är kända fakta jagar polisen fartsyndare på motorvägarna och trafiksäkerhetsdebatten mellan forskare, Hydén, Várhelyi samt Almqvist, och trafikverkets generaldirektör Lena Erixon samt transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam handlar bara om att hastigheten är ett hot mot trafiksäkerheten. Lösningen som de tre forskarna förordar är elektronisk styrning av alla bilar så att de inte kan köras fortare än den hastighet som gäller på just det vägasvnittet.

Så till några aktuella exempel 

Vi har att hantera mörker, halka och vilt i trafiken. För två år sedan körde jag E4 söderut och mötte blankis efter att ha kört närmare 20 mil på avsaltade vägbanor. Jag upptäckte det för att torkarna gick torrt. En kvinna i en annan bil gjorde inte det. Hon fick sladd mellan vajerräckena och bilen bakom henne kunde varken väja eller bromsa. Hon körde cirka 20 km/t under lagstiftad hastighet och väghållaren var alldeles för sen att halkbekämpa.

En kvinnlig hemvårdarinna missbedömde väglaget och körde på en bil som stannat för en korsning. Hon hade dubbfria vinterdäck i enlighet med bl.a. Folksams rekommendationer och hon var tidspressad i den äldrevård vi har idag med allt högre krav på besparingar och effektivitet. Alla inblandade klarade sig men hon fick indraget körkort för vårdslöshet i trafik. Väghållaren som inte halkbekämpat i korsningen eller arbetsledningen som inte haft utbildning i vinterkörning, eller lugnat tempot under vintern fick ingen kritik.

Den 28/12 2020 räddade en lastbilschaufför utanför sannolikt livet på flera personer som stannat i blixthalka när en plogbil jobbade. Chauffören hade sinnesnärvaro att väja ner i diket. Så lite kan skilja mellan död och liv i trafiken och ingen i de här fallen körde fortare än hastighetsbegränsningen.

Andra exempel ur verkligheten

Sex glada ungdomar var på väg hem efter en bilträff i våras. Fyra av dem var obältade i baksätet och två var bältade fram. Enligt polisutredningen kördes bilen i 150 km/t. De fyra obältade omkom när den gick av vägen.

En känd missbrukare terroriserade ett mindre samhälle i Småland genom att köra en oförsäkrad bil utan körkort. Polisen kallades dit upprepade gånger men kunde inget göra. Slutligen körde han ihjäl ett barn på huvudgatan i samhället.

En körkortslös drogpåverkad man i en tung oförsäkrad bil körde på en kvinna med hennes små barn i en avsevärt lättare bil. Hon körde i laglig hastighet och saktade in för att svänga. Hon omkom liksom hennes barn. Detta var i Danmark.

En berusad man i en BMW gjorde en omkörning efter timmars drickande på ett värdshus i Danmark. Omkörningen var oförsiktig och han frontalkrockade med en mindre bil där mamman omkom medan pappan och sonen skadades svårt. BMW-föraren skadades lindrigt.

Tre supersportbilar tävlade på Autobahn och föraren av en Lamborghini körde i extremt hög hastighet på en Skoda där den 70-årige föraren omkom.

Ingen av de här förarna skulle ha gjort annorlunda med lägre hastighetsbegränsning på vägarna.

Trafiksäkerhet är samarbete, ansvar och säkerhetstänk. Vi måste få bort risktagarna från vägarna och det uppdraget misslyckas vi kapitalt med så länge allt trafiksäkerhetsarbete handlar om sänkta hastighetsgränser. I Norge har det maniska fokuserandet på lägre hastigheter lett till att ett populistiskt parti har gjort det till en valfråga att minska jakten på fartsyndare och tillåta högre hastigheter. De får ökat politiskt inflytande genom att gå till val med den här frågan.

Rent teoretiskt så är mycket vunnet bara genom att förbjuda män att köra bil. Kan vi det?

En man som har tagit alkohol eller droger, kör utan bälte och kör för fort är definitivt det största riskmomentet i trafiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × två =