Katten vässar klorna för svenska marknaden

Den brittiska katten spänner nu musklerna och vässar klorna för en massiv satsning på den svenska marknaden. Jaguar lanserar en serie bilar med tillägget Signature. Bilar specialutrustats för den svenska marknaden där namnet Signature står för mer välutrustade bilar till lägre pris både vad gäller inköp Läs mer…