Volvo planerar för snabbare laddning och längre räckvidd

Tech Moment – Battery propulsion

Volvo Cars går snabbt mot att bli ett renodlat elbilsföretag och flyttar utvecklingen av battericellsteknik och produktionen närmare sina fabriker, med målet att skräddarsy sina framtida batterier efter kundernas behov: det vill säga längre räckvidd och snabbare laddningstider.

Man kommer att göra detta genom att förbättra litiumjonbatteritekniken i den kommande andra generationen av sina elbilar, där företagets första SUV baserad på en helt ny och enbart elektrisk teknik är först ut.

När man introducerar tredje generationens elbilar i mitten av decenniet, planerar Volvo Cars att förbättra räckvidden ytterligare och integrera batteripaketet i golvet med hjälp av en battericellstruktur som ökar bilens totala vridstyvhet och förbättrar effektiviteten.

Tech Moment – Battery propulsion

På kort sikt planerar Volvo Cars att arbeta med det ledande svenska batteriföretaget Northvolt för att ytterligare öka energitätheten i battericellerna med upp till 50 procent jämfört med vad som finns på marknaden idag. Volvo Cars säger i pressreleasen att man ”har som mål att även passera milstolpen 1000 Wh/energitäthet för att möjliggöra en effektiv räckvidd på 100km”. Det blir lite svårtolkat men betyder troligen att man siktar på en räckvidd på 100 mil.

Nuvarande laddningstider förväntas kunna halveras i mitten av decenniet tack vare bättre batteriteknik och kontinuerliga förbättringar av mjukvaran och snabbladdningstekniken.

– Vi vill konstant öka kundnyttan med att köra en helt elektrisk Volvobil, säger Henrik Green, chief technology officer. – Genom att förenkla konstruktionen och integrationen av våra battericeller kan vi sänka vikten och maximera innerutrymmena. Det möjliggör i sin tur stora förbättringar vad gäller batterikapacitet, räckvidd och laddningstider.

I takt med att Volvo Cars går mot att bli ett helt elektriskt företag ökar vikten av hållbarhet parallellt med detta. Även om företaget kommer att öka batterienergin i sina bilar det kommande decenniet kommer man också arbeta för att kontinuerligt minska sin koldioxidpåverkan. 

Målet är att battericellerna från Volvo Cars planerade samarbete med Northvolt ska produceras helt och hållet med förnybar energi, samtidigt som man samarbetar med andra batterileverantörer för att göra detsamma till 2025.

Tech Moment – Battery propulsion

Volvo Cars har en tydlig strategi för att ytterligare minska koldioxidpåverkan från sina batterier genom att utnyttja det värdefulla materialet i dem bättre. Där detta är möjligt har man för avsikt att renovera eller återanvända batterier, och man undersöker även potentiella second-life-tillämpningar, såsom energilagring.

Där det är möjligt kommer batterier som har nått slutet på sin livslängd att återvinnas av auktoriserade återvinningsföretag som kan erbjuda sluten återvinning av kritiska material för användning i framtida batterier. Volvo Car Groups planerade samarbete med Northvolt ökar också möjligheterna att använda deras befintliga återvinningsverksamhet.

Volvo Cars kommer också fortsatt att fokusera på ansvarsfulla inköp av batterier, bland annat genom ökad användning av blockkedjeteknik. Genom att arbeta närmare sina partners och leverantörer kommer Volvo Cars att stärka sina ansvarsfulla inköp ytterligare.

Redan med den kommande nya SUV modellen kommer företaget att erbjuda dubbelriktad laddning, vilket gör att kunder kan överföra överskottsel i bilens batteri till elnätet. Det innebär att förare av eldrivna Volvobilar kan leverera energi till nätet när spotpriserna och koldioxidutsläppen relaterade till elproduktion är som högst under dagen, samtidigt som de kan ladda bilen när utsläppen minskar.

– Vi vill erbjuda våra kunder hållbara elbilar som gör deras liv enklare och roligare, säger Henrik Green, chief technology officer. – Genom smart innovation och samarbete med nyckelpartners kan vi ge kunderna vad de vill ha – längre räckvidd, snabbare laddning och lägre kostnader – och ytterligare öka den breda användningen av elektrisk mobilitet.

Volvo Cars elektrifieringsfärdplan är starkt inriktad på vertikal integration och involverar egen design, utveckling och tillverkning av batterier, elmotorer och relevant mjukvara i samarbete med strategiska partners. Målet är att uppnå så många synergier och effektivitetsvinster som möjligt i hela batteriförsörjningskedjan.

Tidigare den här månaden tillkännagav Volvo Car Group ett planerat samarbete med Northvolt för att utveckla och producera hållbara batterier. Dessa kommer at skräddarsys för att driva nästa generations elbilar från Volvo och Polestar och säkra den framtida tillgången till hållbara batterier som behövs för att stödja tillväxt.

Samarbetet med Northvolt är avgörande för Volvo Cars ambition att bli ledande inom premiumsegmentet för elbilar och att man endast ska sälja helt elektriska bilar från och med 2030. Det är också ett viktigt steg i expansionen av utvecklings- och produktionskapaciteten internt på företaget, i kombination med partnerskap med teknikledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − tre =