Camping för miljövännen som åker eldrivet

Tanken är inte ny. Jag såg den på ett koncept för eldrivna räddningsfordon för sex-sju år sedan och nu har Dethleffs visat en prototyp på den första husvagnen specifikt för elbilar. Egentligen är det ganska självklart att en elbil ska ha en husvagn med egna batterier och med drivning på hjulen. Fördelarna är många som exempelvis vid rangering då en husvagn med navmotorer, som Dethleffs e.home coco, lätt ställs upp i rätt läge med hjälp av den egna batterierna och de egna elmotorerna.

Det har länge varit svårt att hitta en elbil med tillräcklig kapacitet för att dra en husvagn. Det är bara Tesla som lyckats med det, men det har dragit ner räckvidden rejält. Med Det problemet är ett minne blott med Dethleffs e.home coco. Avancerad elektronik i husvagnen känner av hur mycket kraft vagnens motorer måste bidra med för att så gott som helt avlasta dragbilen och på så vis ge ett husvagnsekipage i stor sett samma räckvidd som en elbil utan släp.

En annan fördel är naturligtvis tillgången till egen el när husvagnen används för fricamping. Husvagnens batterier blir en utsökt energilagring som kan laddas dagtid med solceller och ge ström nattetid, vilket gör camparen oberoende av strömtillgång under perioder.

Det finns också en fördel för den som campar i lite besvärligare terräng, läs exempelvis backigt och med våta gräsmattor. I och med att husvagnen har egna motorer ökar det framkomligheten dramatiskt.

Så här beskriver Dethleffs sin e.home coco i pressmeddelandet:

Utrustad med högpresterande batterier, två hub-elmotorer och intelligent styrelektronik blir den passiva släpvagnen en aktiv husvagn. Av särskild vikt är stamavlastningsmodulen hos e.home coco. Den reglerar axelns två elmotorer precis så att belastningen på kopplingshuvudet på dragfordonet reduceras till ett bestämt värde av exempelvis 100 kg. Detta gör det möjligt att även med små släpfordon dra tunga släpvagnar. Vid körning nedförsbacke laddas batterierna vid genom att navmotorerna används som generatorer.

Dessutom ökar e.home coco körsäkerheten genom riktad, hjulspecifik kraftfördelning – ”vridmomentvektor”. En central styrenhet utvärderar kontinuerligt alla fordonsdynamikdata i delar av en sekund och aktiverar drivaggregaten på hjul för hjul. Vid svängning kan olika hastigheter på insidan och ytterhjulet användas. I en slags ESP för husvagnar så avläses oregelbundna rörelser omedelbart och förhindras med ensidig bromsning av hjulen vid exempelvis svajning.

Med e.home coco på campingen

De individuellt adresserbara enheterna i e.home coco möjliggör också en manöverfunktion upp till 360 grader vändning på en femtioöring. Via en app kan e.home coco bekvämt parkeras på campingplatsen via en mobil enhet.

Precis som i e-hemmahusstudien, drivs alla e-home-kokosfunktioner med el. Kombinationen av den stora inbyggda batterikapaciteten med ett solcellssystem på taket säkerställer maximal självförsörjning.

Med e.home hemma

För att säkerställa en effektiv användning av e.home cocos kostnadskrävande batterier är fordonet avsett att användas som mobil energilagring. Fler och fler människor kombinerar sitt solcellssystem hemma med en energilagring i källaren, vilket gör att de i stor utsträckning är oberoende av det allmänna elnätet. Med inköp av en e-husvagn som e.home coco är detta föråldrat, vilket bättrar på slutkalkylen för husvagnen i kombination med elförbrukningen hemma.

Framtidens destination

Dethleffs tar gärna upp ämnet hållbarhet när de talar om den nya husvagnen och tankarna bakom densamma.

– I slutändan handlar det om att bevara vår underbara natur för kommande generationer, förklarar Alexander Leopold. Elektromobilitet är en viktig aspekt – även vid husvagnar. Av den anledningen utvecklade och introducerade vi också den första allelektriska husbilen 2017 under titeln ”Destination Future”. Vi ser den som en realistisk  framtid och tar den som en pionjär inom husvagnsindustrin. Den förväntade spridningen av elektromobilitet inom bilsektorn utgör en utmaning för fritidsfordonskategorin husvagn och husbil. Med e.home coco visar vi redan idag att husvagnen har en spännande framtid även i helt nya konstellationer. Särskilt chansen att med de tekniker som presenteras hos e.home coco låta även små bilar dra tunga släpvagnar i framtiden. Vi ser detta som ett avgörande innovationssteg, tillägger Alexander som är Dethleffs VD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × fem =