Kraftig ökning av antalet rattfylleribrott

Polisens statistik visa att det 2022 inträffade 9774 fall av rattfylleribrott där den brottsmisstänkte var påverkad av alkohol, en ökning på omkring 19 procent jämfört med 2021, då motsvarande siffra var 8192. Även antalet omkomna i trafiken ökade något förra året. Detta enligt en sammanställning av alkomätarföretaget Alcosense. 
 
Antalet trafikolyckor med dödlig utgång har ökat de senaste tre åren, från 204 år 2020 till 210 år 2021 och nu senast 220 år 2022. Sett över en längre tid är detta dock en minskning jämfört med för tio år sedan, då antalet omkomna på landets vägar låg närmare 300 människor per år.

http://tankesmedjantrafik.se/2023/03/20/nastan-dubblerat-antal-omkomna-i-trafiken/

Under samma period har antalet anmälda fall av rattfylleri under påverkan av narkotika sett en tydlig ökning, samtidigt som den generella trenden för antalet anmälda trafikbrott där förövaren varit påverkad av alkohol har minskat.
 
Men förra året skedde alltså ett trendbrott gällande den senare kategorin trafikbrott, då antalet fall av rattfylleri under påverkan av alkohol ökade med 19 procent från 8192 fall år 2021 till 9774 fall förra året (2022).
 
Skärpta straff för både olovlig körning och rattfylleribrott föreslogs av regeringen förra året, och var tänkta att träda i kraft från den 1 januari 2023. Enligt förslaget skulle minimistraffet för rattfylleri höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagrådet sågade dock förslaget och sedan dess har det varit tyst om någon straffhöjning. En majoritet av riksdagens partier har dock tidigare sagt sig ligga bakom höjda straff för trafikbrott.

– Ett högt antal rattfylleribrott kan tolkas som ett tecken på bristande medvetenhet om risken för trafikolyckor kopplade till alkohol, särskilt om man kör bil morgonen efter att ha druckit kvällen innan. Även om många kanske inte avsiktligt sätter sig bakom ratten med alkohol i blodet, är det fortfarande deras ansvar att se till att de inte utsätter sig själva och andra för fara. Siffrorna från polisen visar att det kontinuerligt finns problem med rattfylleri på svenska vägar, och det är viktigt att alla förstår allvaret i att köra påverkade, säger Hunter Abbott, VD för alkoholmätartillverkaren Alcosense.
 
Han förklarar att på grund av skillnader i ämnesomsättning hos individer är det nästintill omöjligt att beräkna när alkoholen har lämnat kroppen, vilket gör att det kan skilja sig från gång till gång och person till person. 

– Vill man vara säker på att man sätter sig i bilen och inte bryter mot lagen är en alkoholmätare ett hjälpsamt verktyget att ha till hands. Eftersom Sverige även har en av de lägsta promillegränserna i Europa kan det vara extremt lätt att köra med otillåtna rester av alkohol i kroppen morgonen efter alkoholintaget kvällen innan. Det är viktigt att komma ihåg även en liten mängd alkohol i blodomloppet påverkar din förmåga att köra bil, även om den är under den lagliga gränsen, avslutar Hunter Abbott.

Om Alcosense Laboratories
Alcosense Laboratories designar, utvecklar och tillverkar tillförlitliga och pålitliga alkomätare för privat och professionellt bruk. Bränslecellstekniken som används i Alcosense produkter används även i många polismyndigheters alkomätare. Företagets målsättning är att genom sina alkomätare undvika att personer kör oavsiktligt med alkohol i kroppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 4 =