Svensk biogas mer attraktivt efter skattebefrielse

Nu är det klart att EU-kommissionen godkänner Sveriges ansökan om statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol. Ett beslut som gör fordon drivna med biogas än mer intressanta.

Godkännandet gäller befrielse från energi- och koldioxidskatt för icke grödobaserad biogas och biogasol och är giltigt i tio år. Det meddelade EU-kommissionen i ett pressmeddelande i dag på eftermiddagen.

– Det är ett mycket roligt besked, och något vi har arbetat för länge. Nu ser vi fram emot att läsa beslutet från Kommission, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Här är EU:s beslut översatt till svenska.

Europeiska kommissionen har enligt EU: s statliga stödregel godkänt förlängningen av skattebefrielseåtgärder för icke livsmedelsbaserad biogas och biopropan som används för uppvärmning eller som motorbränsle i Sverige.

Enligt två separata system undantar Sverige energi- och CO₂-beskattning (I) biogas som används vid värmeproduktion (tidigare system förlängdes senast 2018) och (II) biogas som används som motorbränsle (tidigare system förlängdes senast 2015). Med dagens beslut godkänner kommissionen för båda systemen en tioårsförlängning av skattebefrielsen (2021-2030), med två ändringar: I) begränsa skattebefrielsen till endast livsmedelsbaserad biogas och II) utvidga skattebefrielsen till icke-livsmedelsbaserad bio-propan. Målet med skattebefrielsen är att öka användningen av biogas och biopropan och att minska användningen av fossila bränslen och deras utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det underlättar övergången till avancerade biobränslen.

Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020. Kommissionen fann att skattebefrielserna var nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemsk och importerad biogas och biopropan, utan onödigt snedvriden konkurrens på den inre marknaden. Dessutom kommer systemen att bidra till både Sveriges och EU: s insatser för att leverera Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärderna överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + 8 =