Svensk biogas mer attraktivt efter skattebefrielse

Nu är det klart att EU-kommissionen godkänner Sveriges ansökan om statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol. Ett beslut som gör fordon drivna med biogas än mer intressanta. Godkännandet gäller befrielse från energi- och koldioxidskatt för icke grödobaserad biogas och biogasol och är giltigt i tio Läs mer…