Ambitiösa klimatmål för Nissan

Nissan Motor Co., Ltd har satt som mål att 20501 vara koldioxidneutrala över företagets hela verksamhet samt livscykeln av alla produkter. Som ett led i detta arbete kommer alla nya Nissan-fordon som erbjuds på nyckelmarknader innan 2030 vara elektrifierade. För att uppnå målet om att vara Läs mer…