Ambitiösa klimatmål för Nissan

Nissan Motor Co., Ltd har satt som mål att 2050vara koldioxidneutrala över företagets hela verksamhet samt livscykeln av alla produkter. Som ett led i detta arbete kommer alla nya Nissan-fordon som erbjuds på nyckelmarknader innan 2030 vara elektrifierade.

För att uppnå målet om att vara koldioxidneutrala 2050 kommer Nissan att fortsätta med att utveckla elektrifiering och tillverkningsteknik inom följande strategiska områden:

  • Batteriutveckling, solid state samt relaterad teknik för att utveckla kostnadseffektiva och effektivare elfordon.
  • Vidareutveckling av Nissans elektrifierade drivlinor e-POWER för att uppnå större energieffektivitet.
  • Utveckling av ett batteriekosystem för att, på plats, stödja elproduktionen och förse byggnader med förnybara energi. Nissan räknar med att utöka samarbetet med energisektorn och vara el del av att minska kolintensiteten i elnäten.
  • Förnyelse av tillverkningsprocessen för att öka produktivitet vid fordonsmontering med initiativet Nissan Intelligent Factory. Företaget kommer också att sträva efter ökad energi- och materialeffektivitet för att främja långsiktighet och koldioxidneutralitet.

– Vi är fast beslutna att vara en del av att skapa ett koldioxidneutralt samhälle och påskynda den globala insatsen mot klimatförändringar. Vi kommer att fortsätta att expandera vår utveckling inom elektrifierade fordon runt om i världen, viket är en stor del i Nissans mål om att bli koldioxidneutrala. Vi driver innovation som berikar människors liv och vi strävar efter en hållbar framtid för alla. Säger Nissans VD Makoto Uchida.

Innan 2030 ska 100 % av alla bilar som säljs på Nissans nyckelmarknader vara elektrifierade

Nissans mål bygger på sitt decennielånga program för att minska utsläppen och tillhandahålla teknik för elektrifierade fordon som gynnar människa, miljö och samhället. Företagets insatser för elektrifiering och utsläppsreducering stöder målen för FN:s Parisavtal om klimatförändringar och globala framsteg mot koldioxidneutralitet fram till 2050.

Nissans ambition utvidgas också till tidigare initiativ inom ramen för Nissan Green Program och företagets pågående arbete för att minimera koldioxidavtrycket i sina produkter och verksamheter. Företaget introducerade världens första massproducerade bil, 100 % elektrifierade Nissan LEAF, och har hittills sålt mer än 500 000 exemplar. Nissan fortsätter att arbeta, tillsammans med branschorganisationer och myndigheter, för att utveckla infrastruktur och öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med elfordon.

Med 100 % av de helt nya elektrifierade bilarna på de viktigaste marknaderna i Japan, Kina, USA och Europa kommer Nissan, i början av 2030, även att vara bland de ledande biltillverkarna när det gäller införandet av elfordonsteknik.

Nissan tror att bilindustrin, genom innovation och samarbete med myndigheter och partners världen över, kommer att vara en drivande kraft för att minska den globala miljö- och klimatpåverkan. I kombination med utbyggnad av förnybar energi samt laddinfrastruktur kan elektrifierade fordon och hållbara verksamheter hjälpa till att påskynda en koldioxidneutral framtid.
 

1)

”Livscykel” inkluderar utvinning av råvaror, tillverkning, användning och återvinning eller återanvändning av uttjänta fordon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + 4 =