VW Satsar stort på elbilar och batteriteknik

Målet är att avsevärt minska batteriets kostnad och komplexitet för att göra elbilen attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt. Koncernen strävar också efter att säkerställa leveransen av battericeller efter 2025. Bara i Europa ska sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh etableras i slutet av decenniet.

  • Enhetlig cell och synergier minskar batterikostnaderna med upp till 50 procent
  • Sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh säkrar batteriförsörjningen genom en samarbetsmodell
  • ”Northvolt Ett” i Skellefteå utökas till 40 GWh
  • Salzgitter planeras som andra gigafabrik med en produktionskapacitet på upp till 40 GWh
  • Integrering av värdekedjan: samarbete med leverantörer intensifieras för att återvinna upp till 95 procent av råvarorna
  • 18 000 snabbladdningspunkter: femfaldig utvidgning av det europeiska nätverket tillsammans med partners
  • Energi-ekosystem: energihantering blir en ny affärssektor
  • Utökade investeringar med partners eftersträvas för att upprätthålla strategiska finansiella mål
  • ”Vi strävar efter att minska batteriets kostnad och komplexitet och samtidigt öka dess räckvidd och prestanda”, säger Thomas Schmall, ansvarig för teknik i koncernledningen. ”Detta kommer äntligen att göra e-mobilitet till en prisvärd, ledande drivteknik.”

Volkswagen-koncernen har presenterat sin tekniska färdplan för batterier och laddning fram till 2030 på sin första ”Power Day”.

Målet är att avsevärt minska batteriets kostnad och komplexitet för att göra elbilen attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt. Koncernen strävar också efter att säkerställa leveransen av battericeller efter 2025. Bara i Europa ska sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh etableras i slutet av decenniet. Volkswagen har också en stark ambition att expandera det offentliga nätverket för snabbladdning globalt. Samarbeten har därför överenskommits i Europa med energibolagen BP (Storbritannien), Iberdrola (Spanien) och Enel (Italien).

Thomas Schmall, Member of the Board of Management of Volkswagen Group for Technology, and CEO of Volkswagen Group Components

– E-mobilitet har blivit en kärnverksamhet för oss. Vi integrerar nu systematiskt ytterligare steg i värdekedjan och säkerställer en långsiktig ”pole position” i loppet om bästa batteri och bästa kundupplevelse för nollutsläppsmobilitet, säger Herbert Diess, koncernchef hos Volkswagen AG.  Det märkesövergripande ansvaret för vår tekniska färdplan ligger hos Volkswagen Group Components som leds av Thomas Schmall, ansvarig för teknik i koncernledningen, och VD för Volkswagen Group Components.

Volkswagen siktar på en betydande ökning av cellproduktionen i Europa

Koncernen fortsätter i full fart med att utveckla produktionskapaciteten i Europa för att möta den ökande efterfrågan på battericeller.

– Tillsammans med partners satsar vi på att ha totalt sex battericellsfabriker igång i Europa 2030 och på så sätt garantera försörjningen, säger Thomas Schmall.

De nya fabrikerna förväntas producera celler med ett totalt energivärde på 240 GWh per år när de är färdigställda. Volkswagen bidrar därmed aktivt för att uppnå målen för EU:s Green Deal. De två första fabrikerna kommer att ligga i Skellefteå och i Salzgitter. Som svar på den ökade efterfrågan har Volkswagen beslutat att revidera den tidigare planen för cellproduktion och koncentrera produktionen av premiumceller till den svenska gigafabriken ”Northvolt Ett” i Skellefteå i samarbete med Northvolt. Produktionen av dessa celler kommer att starta 2023 och gradvis utvidgas till en årlig kapacitet på upp till 40 GWh.

Den gigafabrik som för närvarande drivs av Volkswagen i Salzgitter kommer att producera den enhetliga cellen för volymsegmentet från 2025 och utveckla innovationer inom process, design och kemi. Produktionskapacitet på upp till 40 GWh per år planeras också för Salzgitter. Denna revidering ger förbättrade skalfördelar och minskar produktionens komplexitet. Båda gigafabrikerna kommer att drivas med el från förnybara energikällor. Potentiella platser för anläggningar och samarbetspartners övervägs för närvarande för de andra fabrikerna.

Ny enhetlig cell kommer att ge mycket stora kostnadsbesparingar från 2023

Volkswagen strävar efter att göra betydande framsteg när det gäller batterisystemet inklusive alla dess komponenter ner till cellen.

– Vi strävar efter att minska batteriets kostnad och komplexitet och samtidigt öka räckvidd och prestanda, säger Thomas Schmall. E-mobilitet kommer äntligen att bli en ledande och prisvärd drivteknik.

Utöver planerad in-house-produktion kan betydande kostnadsfördelar uppnås främst genom den nya enhetliga cellen. Den kommer att lanseras 2023 och installeras i upp till 80 procent av alla elbilar i koncernen 2030. Ytterligare besparingar kommer att uppnås genom att optimera celltypen, använda innovativa produktionsmetoder och konsekvent återvinning. Volkswagen siktar på att gradvis minska batterikostnaderna i instegsegmentet med upp till 50 procent och i volymsegmentet med upp till 30 procent.

– Vi kommer att använda våra skalfördelar till våra kunders fördel också när det gäller batteriet. I genomsnitt kommer vi att sänka kostnaden för batterisystem till betydligt under 100 euro per kilowattimme, säger Thomas Schmall.  

Integrering av värdekedjan

Förutom den enhetliga cellen och en konsekvent expansion av in-house-produktion kommer koncernens nya tekniska färdplan att fokusera på att integrera fler steg längs värdekedjan hela vägen till industriell återvinning. Tillsammans med utvalda strategiska partners vill Volkswagen säkra den långsiktiga leveransen av celler för sin e-offensiv. Framsteg förväntas när det gäller både lagringskapacitet och snabbladdningskapacitet samt kostnadsfördelar. Den nya prismatiska enhetliga cellen ger också de bästa förutsättningarna för övergången till solid state-tekniken – nästa stora steg inom batteriteknik, som Volkswagen förväntar sig i mitten av decenniet. Koncernen fokuserar konsekvent på strategiska partnerskap och effektiv resursanvändning för både batterier och laddning. Koncernen följer sina strategiska finansiella mål och fortsätter att sträva efter en kapitaltäckningsgrad på cirka 6 procent fram till 2025 och ett årligt rent nettokassaflöde på mer än 10 miljarder euro i sin kärnverksamhet för fordon.

Herbert Diess, VD och koncernchef i VW-koncernen

Utökat globalt nätverk för snabbladdning: partnerskap med BP, Iberdrola och Enel

Volkswagens batterioffensiv åtföljs av en storskalig expansion av nätet för snabbladdning. Tillsammans med sina partners har företaget för avsikt att driva cirka 18 000 offentliga snabbladdningspunkter i Europa fram till 2025. Detta representerar en femfaldig expansion av snabbladdningsnätet jämfört med idag och motsvarar ungefär en tredjedel av den totala efterfrågan som förutses över kontinenten för 2025.

Detta kommer att ske genom en rad strategiska partnerskap utöver joint venture-företaget IONITY. Volkswagen vill etablera cirka 8 000 snabbladdningspunkter i hela Europa tillsammans med BP. Snabbladdarna med en laddningskapacitet på 150 kW kommer att installeras vid totalt 4 000 BP- och ARAL-servicestationer, varav de flesta i Tyskland och Storbritannien. I samarbete med Iberdrola kommer Volkswagen att täcka de viktigaste trafikvägarna i Spanien. I Italien vill Volkswagen samarbeta med Enel för att etablera ett snabbladdningsnät både längs motorvägar och i stadsområden. Volkswagen kommer att investera cirka 400 miljoner euro i det europeiska programmet som helhet till 2025, och ytterligare investeringar bärs av externa partner.

Volkswagen expanderar också det offentliga nätet för snabbladdning i USA och Kina. Electrify America planerar cirka 3 500 snabbladdningspunkter i Nordamerika i slutet av året. I Kina är målet 17 000 snabbladdningspunkter från Volkswagen till 2025 genom joint venture-företaget CAMS.

Volkswagen gör elbilen till en del av energisystemet

Volkswagen avser att integrera elbilen i privata, kommersiella och offentliga energisystem i framtiden. Detta gör att grön el från solenergisystemet kan lagras i fordonet och matas tillbaka till hemnätverket om det behövs. Kunderna kommer att bli mer oberoende av det offentliga kraftnätet, kunna spara pengar och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Modeller baserade på Volkswagens egen MEB-plattform kommer att stödja denna teknik från 2022. Volkswagen kommer också att erbjuda ett komplett paket med alla moduler och digitala tjänster – från dubbelriktad laddbox till energihantering. Tekniken kommer snart att användas också i större skala – till exempel i bostadshus, företag eller i det allmänna elnätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 + 12 =