Nissan och Amsterdam tror att bilen och idrotten ingår i framtidens livsstil

Amsterdams vice borgmästare Udo Kock, till höger, redo att trycka på startknappen

Det står en grupp män församlade runt en stor röd knapp. Här finns representanter för näringsliv, idrotten och EU. Här finns media och det handlar om starta upp en ny anläggning. Det må vara ett litet jobb för Amsterdam Alderman Udo Kock att trycka på startknappen, men det är ett stort kliv för mänskligheten in i en hållbar framtid med alla dagens möjligheter och flera nya möjligheter. Det som händer här har extremt stor betydelse för huruvida bilen blir en del av våra liv även i framtiden. Det har också betydelse för hur vårt boende och hur vår fritid utformas. Kort sagt så gäller det framtidens livsstil. Blir det privatägda bilar, rörlig fritid och en värld som bygger på förnybar energi, eller blir det kollektiva transporter och en värld där energin är smutsig, en bristvara och oerhört dyr, kanske ransonerad.

Johan Cruijff Arena

Det handlar om Europas största energilagringssystem som både fungerar som backup för elektriciteten på Amsterdam Arena, ellerJohan Cruijff Arena som den numera heter,och som stabilisering av elnätet i omgivningen. Dessutom är det en lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön.

Fransisco Carranza, vd Nissan energy

Batterilagringen i en hall i källaren under Johan Cruijff arena

– Det var egentligen The Mobility House som kläckte idén till det här, säger Fransisco Carranza, vd Nissan energy. Vi har haft ett samarbete med dem under en längre tid och en dag presenterade de den här fantastiska idén.

Idén som The Mobility House presenterade är en stor arena med hållbar elförsörjning baserad på solceller för elproduktion, begagnade elbilsbatterier för energilagring och datorstyrd elhandel som gör det möjligt att ladda batterierna med solcellerna och/eller från elnätet när det är överskott på el för att sedan stabilisera nätverket och/eller sälja el till nätet när efterfrågan är som störst och därmed priserna som högst och riskerna för obalans i nätet som störst.

Mobility House visade V2G-laddate kopplad till Nissan Leaf.

– I dagsläget kan vi frekvensstabilisera nätet med den teknik och de resurser vi har, förklarar Henk van Raan, chef för innovation på Johan Cruijff Arena. Anläggningen har även resurser för att stärka upp nätet vid toppar i effektbehovet och detta är något som kan spela en ännu större roll i takt med att fler elbilar används och parkeras i vårt p-hus där det finns V2G-laddare.

V2G-laddare är en slags snabbladdare som fungerar i båda riktningar. Det vill säga både vid laddning av elbilar och vid återladdning till nätet. I dagsläget finns ett tjugotal sådan i bruk och det planeras för 200 inom kort.

Världen är full av skeptiker som försöker streta emot med en rad olik argument. Det finns de som inte håller med om att vi har en global uppvärmning och står där som tjuriga strutsar och viftar med rapporter och undersökningar som försöker slå hål på bilden av en planet med klimatproblem orsakade av höga koldioxidutsläpp. De anser att detta är helt onödigt slöseri med pengar.

Då återstår frågan om hur jag kan kalla detta ett stort steg för mänskligheten.

Min uppfattning är att vi måste se saker och ting ur ett helhetsperspektiv.

Datorclustret som styr energilagring och elhandel.

De fossila drivmedlen är en ändlig resurs som i dagsläget orsakar spänningar i världen och skapar tillgångar som används för att förstärka länders militära kraft. Redan idag är oljan en resurs som det strids om. Väntar vi till priserna är mångdubbelt högre och tillgången mindre löper vi en stor risk för storskaligt krig.

Oavsett hur vi ser på det här med klimatkrisen och koldioxidutsläppen, även om jag är övertygad om att vi har en global uppvärmning på gång medan andra tvivlar, så bidrar bilar, med förbränningsmotorer som vi ser dem idag, till en utarmning av jordens resurser, försämrad luftkvalitet och buller.

Vi kan lika gärna vara optimister när det gäller bilen som personlig transport och beskriva elbilen som en teknisk utveckling som ger oss bilar med bättre prestanda, lägre ljudnivå och enklare hantering. Läs tankning hemma med hjälp av en wallbox.

Det finns skeptiker som säger att vi inte har råvaruresurser för att tillverka batterier till elbilar så att vi kan ersätta dagens bilpark med elbilar.

– Vi ger batterierna två liv, säger Fransisco Carranza

– Vi ger batterierna två liv, säger Fransisco Carranza. Först används de i elbilar, sedan tänker vi oss en användning för energilagring som den här anläggningen och slutligen återvinns de. Återvinningsgraden beräknar vi till över 95%, vilket betyder att vi inte behöver tömma världens resurser på exempelvis litium. Det intressanta är att vi när vi byggde den här anläggningen letade efter begagnade batterier, men det visade sig att de håller längre än vi trott, så vi tvingades använda nytillverkade till viss del.

Hur länge kan man då tänka sig att batterierna har kapacitet att fungera i den här anläggningen blir en följdfråga som jag ställer till The Mobility House.

– Vi är övertygade om att de håller länge i den här anläggningen, förklarar Thomas Raffeiner, vd för The Mobility House. Vi varken toppladdar eller tömmer batterierna under normal drift här, vilket betyder att de ligger på en laddningsgrad runt 50% normalt sett. Vi kallar det att vi masserar batterierna när vi laddar upp dem till kanske 60-70% och sedan laddar ur dem till kanske 40%. Då trivs batterierna allra bäst. Då lever de verkligen länge.

Interreg, EU:s regionala utvecklingsfond, som stödjer projektet var representerade av Sara Holsen.

Mycket talar för att framtidens bil är eldriven, men klarar vi av att förse elbilarna med tillräckligt med energi är nästa fråga? Blir inte en värld full av elbilar en allt för stor belastning på elnätet?

– Nej, säger Nissans Fransisco. Tvärtom, och det är det vi vill bevisa med den här anläggningen. Den dyraste och mest miljöförstörande elen är den som produceras vid toppar i elbehovet och det löser vi med lagring av el som producerats så bra som möjligt, helst med helt förnybar teknik.

Nissans, Mobility House, Johan Cruijff Arenas, elbolaget Eatons och infratsrukturskonulten BAM:s satsning, med stöd av Amsterdam Climate and Energy Fund (AKEF) och Interreg (EU:s regionala utvecklingsfond), visar att det går och det intressanta är hur bredden av företag och intressenter jobbar med samma frågor där privatbilen är lösningen istället för problemet. En lösning som inte blir en belastning för infrastrukturen eller den personliga friheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + 7 =