Northvolt bygger batterifabrik i Tyskland med VW

Peter Carlsson, vd Northvolt.
Foto: Stefan Nilsson

Volkswagen-koncernen satsar på utveckling, testning och produktion av avancerad battericellsteknik i Tyskland. I Salzgitter ska över 1 000 jobb skapas till år 2023/24 för att testa och producera battericeller – 300 vid Volkswagens utvecklingscenter och pilotlinje och 700 i ett joint venture mellan Northvolt och Volkswagen i syfte att bygga och driva en battericellsfabrik. Över en miljard euro ska investeras i koncernens battericellsaktiviteter under samma period.

  • Pilotlinje för battericeller startad vid Volkswagen-koncernens Center of Excellence i Salzgitter 
  • Volkswagen bygger upp know-how kring utveckling och produktion av battericeller i Tyskland
  • Gigafactory i joint venture med Northvolt startar produktion i Salzgitter år 2023/24
  • Pilotlinje för batteriåtervinning startar 2020
  • Stefan Sommer: ”Volkswagen går snabbt och konsekvent framåt med att bygga upp know-how kring battericeller i Tyskland.”
  • Thomas Schmall: ”På väg att bli en världsledande tillverkare av e-mobilitetskomponenter.”

En pilotlinje för produktion av små serier av battericeller startade den 23 september vid Center of Excellence (CoE) i Salzgitter. Cirka 300 experter är involverade i utveckling och testning av innovativa tillverkningstekniker för produktion av litiumjonbatterier. I ett första steg investerar Volkswagen över 100 miljoner euro för att samla befintlig utvecklings- och produktionskompetens.

Volkswagen investerar dessutom ytterligare cirka 900 miljoner euro i gemensamma batteriaktiviteter med den svenska batteritillverkaren Northvolt. 2020 inleds byggnationen i Salzgitter av en battericellsfabrik med kapacitet motsvarande 16 gigawattimmar/år. Produktionsstart är planerad till slutet av 2023/början av 2024. För detta ändamål grundade Volkswagen och Northvolt nyligen ett samriskföretag, där 700 jobb ska skapas på medellång sikt.

– Det är ännu en milstolpe i koncernens omfattande elektriska offensiv att vi nu sammanför utveckling, testning och pilotproduktion av battericeller i Salzgitter. Genom att samla kompetensen kan vi driva fram våra egna aktiviteter för att ytterligare främja utvecklingen av battericeller som en nyckelkomponent i elektrifiering, utveckla nya standarder och snabbt överföra dem till serieproduktion, säger Stefan Sommer, ledamot i Volkswagen AG:s koncernledning med ansvar för upphandling.

During the formation and aging process the cell is electrical contacted, charged and uncharged and voltage monitored.

Volkswagen-koncernen har därför etablerat ett affärsområde för battericeller i Volkswagen Group Components. Affärsområdet är utformat för att optimera battericeller för framtida användning i koncernens elektriska modeller, i samarbete med leverantörer. Spektrumet sträcker sig från ökad kapaciteten för större sortiment, minskad användning av knappa råmaterial och optimering av hållbara tillverkningsprocesser, till återvinning av batterisystem.

– Vi utvecklar och tillverkar redan kraftelektronik, batterisystem, elmotorer och laddningssystem, och bygger upp kunskap om batteriåtervinning. Med integrationen av affärsområdet battericeller är Volkswagen Group Components på väg att bli en världsledande tillverkare av e-mobilitetskomponenter, säger Thomas Schmall, CEO, Volkswagen Group Components.

– Uppstarten av pilotlinjen är ett viktigt steg på vägen att bygga en gigafactory på Salzgitter-anläggningen, genom att vi snabbt kommer att kunna fördjupa vår kunskap om produktionsprocesserna. Detta är viktigt för den framtida utvecklingen och för att säkra prestanda, kostnader och kvalitet. Erfarenheterna gör det möjligt att hantera hela värdekedjan för litiumjonbatterier – från råmaterial och produktion till återvinning, säger Frank Blome, chef för Center of Excellence for Battery Cells i Salzgitter. ”

En pilotlinje för återvinning av batterier är också under uppbyggnad i Salzgitter med planerad start 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × fyra =