VW:s lyft för den som väljer el till livsstil

Volkswagen ger oss nu en glimt av företagets framtida mobila snabbladdningsstation. En box med batterikapacitet på 360 kWh som kan snabbladda en e-Golf till 80%, det vill säga ladda 28 kWh, på 17 minuter. Den kan ställas in flexibelt och oberoende av strömförsörjningen varhelst det behövs, till exempel på offentliga parkeringsplatser i staden, på företagets lokaler eller som en tillfällig laddningspunkt vid stora händelser. Den mobila laddstationen fungerar enligt principen för en kraftbank – som är bekant för många personer med smartphones – men istället för elbilar. Laddningskapaciteten på upp till 360 kWh möjliggör upp till 15 e-fordon, inklusive medlemmar i Volkswagen’s nya ID. familj, som laddas fristående från elnätet. Tack vare snabbladdningstekniken tar laddningsprocessen bara 17 minuter i genomsnitt, enligt exemplet ovan. Om energiinnehållet i det integrerade batterisatsen är mindre än 20 procent byts den urladdade laddningsstationen enkelt ut mot en fulladdad. Är den permanent ansluten till strömförsörjningen med upp till 30 kW via växelström, laddas batteriet självt. Om laddningsprocessen är baserad på förnybar strömförsörjning tillåter laddstationen dessutom tillfälligt lagring av hållbart genererad kraft, såsom sol- eller vindkraft – och därmed koldioxidneutral rörlighet.

Power bank for electric cars – the mobile quick charging stati


De första mobila snabbladdningsstationerna startas redan i början av 2019 i Volkswagen hemstad som en del av ett pilotprojekt och kommer att stödja utbyggnaden av en laddningsinfrastruktur i stadsområdet. Från och med 2020 kommer laddstationen också att genomföras i andra städer och samhällen.

Thomas Schmall, styrelseordförande i Volkswagen Group Components, säger: ”De mobila laddstationerna är ett avgörande steg mot ett effektivt nätverk av laddpunkter. De kan ställas in var som helst – med eller utan anslutning till strömförsörjningen. Denna flexibilitet möjliggör ett helt nytt tillvägagångssätt för den snabba expansionen av laddningsinfrastrukturen. Städer kan till exempel ta reda på de lämpligaste platserna för en permanent laddningspunkt innan stora investeringar görs i att utveckla nätverket. Dessutom kommer det att vara möjligt att tillfälligt ange ett stort antal laddstationer – exakt när och var de behövs. ”

De mobila laddstationerna kan ställas in på definierade punkter, till exempel sprida sig över en stad. De flexibla platserna kan enkelt hittas via Internet eller appar. Varje laddstation möjliggör snabb laddning av likström med upp till 100 kW. Förutom elbilar kan e-cyklar också laddas. Upp till fyra fordon kan laddas samtidigt: två med likström och två med växelström. Den totala batterilagringskapaciteten på upp till 360 kWh är tillräcklig för upp till 15 e-fordon. Det finns även möjlighet att ansluta till strömförsörjningen direkt, så att stationen laddas upp med 30 kW via växelström med hjälp av en permanent standardnätanslutning. På så sätt kan laddningspunkter för elbilar snabbt och enkelt upprättas utan några strukturella förändringar eller stora finansiella utlägg. Batteriet i laddstationen kan laddas dygnet om tack vare den direkta strömanslutningen. Denna tidsoberoende laddning, och därigenom buffert kraft, minskar också kraftigt strömmen på strömförsörjningen i elnätet vid topperioder.

Power bank for electric cars – the mobile quick charging stati

– Våra mobila laddstationer erbjuder ytterligare en viktig fördel, säger Mark Möller, chef för teknisk utveckling hos Volkswagen Group Components. Det är bara när en elbil laddas med hållbart genererad kraft som man kan hävda CO2-neutral mobilitet. Vår laddstation är den första som erbjuder möjligheten att tillfälligt lagra hållbar elkraft. Till exempel kan laddningsstationen laddas specifikt med solenergi eller vindenergi, som sedan överförs till elbilar under laddning. Tekniskt är den mobila laddstationen baserad på batteripaketet ur Volkswagen-gruppens Modular Electric Toolkit (MEB). Å ena sidan erbjuder detta fördelen med snabb skalbarhet och å andra sidan ger det batterierna från elbilar att ha ett andra liv. Detta beror på att batteriet förlorar laddningskapaciteten över tiden. Om ett bilbatteri har en definierad, reducerad restkapacitet, byts den ut. Om det här batteriet därefter genomgår en grundlig analys kan den återanvändas i en mobil laddningsstation.

Ett effektivt nätverk av laddpunkter betraktas som en av de grundläggande infrastrukturella förutsättningarna för att övertyga kunder att köpa elfordon som Volkswagen-märkes framtida 

. Genomförandet av detta är en av de stora utmaningarna Volkswagen Group Components och andra måste ta itu med för att säkerställa genombrott av e-mobilitet. Från och med 1 januari 2019 är divisionen Components en självständig affärsenhet inom Volkswagen-koncernen. Den mobila laddstationen är en egenutveckling med målet att utveckla en sluten livscykel för batteriet. Start av serieproduktionen är planerad till 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 + tolv =