Eldriven pickup och ny batteriteknologi

Nissan har visat upp ett antal konceptbilar i samband med sin presentation av framtidsplanerna där både en eldriven pickup, en eldriven cabriolet, några eldrivna SUV:ar och framför allt ny batteriteknologi med både koboltfria litiumjonbatterier och solid state batterier, det villl säga batterier som inte har flytande elektrolyt och erbjuder högre energitäthet, ligger i pipeline tillsammans med ökad egen kapacitet för batteritillverkning.

Nissan har dragit upp sin framtidsstrategi och där hittar vi följande planer där Nissan signalerar att de fortfarande är i ledning när det gäller utvecklingen av framtidens infrastruktur och personlig mobilitet:

  • Att påskynda elektrifieringsplanerna med en investering på 2 biljoner yen under de kommande fem åren
  • Att lansera 23 spännande nya elektrifierade modeller, inklusive 15 nya elbilar, som siktar på 50 % elektrifieringsmix före räkenskapsåret 2030
  • Att införa ASSB under räkenskapsåret 2028. ASSB står för All solid State Batteries och det betyder batterier med fast istället för flytande elektrolyt har flera fördelar gentemot dagens litiumjonbatterier


YOKOHAMA, Japan – Nissan Motor Co., Ltd. presenterade idag Nissan Ambition 2030, företagets nya långsiktiga vision för att stärka mobilitet och mer. För att svara på kritiska miljö-, samhälleliga och kundbehov, strävar Nissan efter att bli ett verkligt hållbart företag som driver mot en renare, säkrare och mer inkluderande värld. Med denna vision vill Nissan leverera strategiskt värde genom att ge resor som erbjuder trygga, spännande och mer integrerade upplevelser till kunder, och genom samarbeten ge samhället möjlighet att bygga ett smart ekosystem med integrerad mobilitet.

Under de kommande tio åren kommer Nissan att leverera spännande, elektrifierade fordon och tekniska innovationer samtidigt som de expanderar sin verksamhet globalt. Visionen stödjer Nissans mål att vara koldioxidneutral över hela livscykeln för sina produkter senast räkenskapsåret 2050.

– Företagens roll för att möta samhälleliga behov ökar alltmer. Med Nissan Ambition 2030 kommer vi att driva på den nya tidsåldern av elektrifiering, utveckla teknologier för att minska koldioxidavtryck och sträva efter nya affärsmöjligheter. Vi vill förvandla Nissan till att bli ett hållbart företag som verkligen behövs av kunder och samhället, säger Nissans vd Makoto Uchida.

Nissans vd Makoto Uchida

Som en pionjär inom elfordon (EV) har Nissan demokratiserat elbilar och investerat i att bygga laddningsinfrastruktur och energihantering. Genom att placera elektrifiering i kärnan i företagets långsiktiga strategi, Nissan Ambition 2030, siktar företaget på att påskynda elektrifieringen av fordonssortimentet och takten för teknisk innovation med investeringar på 2 biljoner yen under de kommande fem åren.

Baserat på kundernas krav på ett brett utbud av spännande fordon kommer Nissan att introducera 23 nya elektrifierade modeller, inklusive 15 nya elbilar till räkenskapsåret 2030, med målsättningen att elektrifiera mer än 50 % globalt över varumärkena Nissan och INFINITI.

Med introduktionen av 20 nya EV- och e-POWER-utrustade modeller under de kommande fem åren, avser Nissan att öka sin försäljningsmix för elektrifiering på stora marknader till räkenskapsåret 2026, inklusive:

Europa med mer än 75 % av försäljningen
Japan med mer än 55% av försäljningen
Kina med mer än 40% av försäljningen
USA med 40 % av försäljningen av elbilar under räkenskapsåret 2030


– Vi är stolta över vår långa erfarenhet av innovation och vår roll i att leverera el-revolutionen. Med vår nya ambition fortsätter vi att ta ledningen när det gäller att påskynda det naturliga skiftet till elbilar genom att skapa kundintresse genom ett attraktivt erbjudande genom att skapa spänning, möjliggöra övergången och skapa en renare värld, säger Nissan COO Ashwani Gupta.

Som representerar nästa steg i Nissans elektrifierade framtid, presenterade företaget idag också tre nya konceptbilar som erbjuder förbättrade upplevelser genom sofistikerad teknikförpackning. Dessa koncept visar upp de spännande möjligheter som Nissan strävar efter att erbjuda i ett brett utbud av nya avancerade fordon och ekosystem.

Koboltfria litiumjonbatterier och solid state batterier

Nissans ambition är att stödja ökad tillgång till säker och intressant mobilitet. För att lyckas med detta kommer Nissan att fortsätta att utveckla sin litiumjonbatteriteknologi och introducera koboltfri teknik för att få ner kostnaderna med 65 % till räkenskapsåret 2028.

Nissan siktar på att lansera elbilar med sina unika all-solid-state-batterier (ASSB) senast räkenskapsåret 2028 och färdigställa en pilotanläggning i Yokohama redan under räkenskapsåret 2024. Med introduktionen av banbrytande ASSB kommer Nissan att kunna utöka sin elbilsflotta över flera segment och erbjuda mer dynamisk prestanda.

Genom att minska laddningstiden till en tredjedel kommer ASSB att göra elbilar mer effektiva och tillgängliga.

Vidare förväntar sig Nissan att ASSB ska sänka kostnaden för batteripaket till 75 USD, 690 kronor, per kWh till räkenskapsåret 2028 och siktar på att sänka den ytterligare till 65 USD per kWh för att uppnå kostnadsparitet mellan elbilar och bensinfordon i framtiden. Det betyder ett batteripris på ca: 60 000:- för ett batteripaket på 100 kWh, vilket bör betyda en realistisk räckvidd på 50 mil för en ganska stor bil.

Nissan strävar efter att etablera ett globalt batteriförsörjningssystem för att möta kundernas växande efterfrågan på fordon och stödja det växande antalet elbilar som används. I samarbete med sina partners avser Nissan att öka sin globala batteriproduktionskapacitet till 52 GWh före räkenskapsåret 2026 och 130 GWh till räkenskapsåret 2030.

Satsar även på självkörande teknik och förarstöd

Nissan Ambition 2030 strävar efter att utöka fördelarna med personlig mobilitet både vad gäller hållbarhet och säkerhet genom att även leverera sina avancerade förarassistans- och intelligensteknologier till fler kunder. Dessa kombinerade ansträngningar kommer också att stödja Nissans fortsatta ansträngningar att etablera nya mobilitetstjänster och partnerskap. Nissan siktar på att utöka ProPILOT-tekniken till över 2,5 miljoner Nissan- och INFINITI-fordon senast räkenskapsåret 2026.

Företaget kommer också att vidareutveckla sina teknologier för självkörande fordon, med sikte på att införliva nästa generations LIDAR-system på praktiskt taget varje ny modell till räkenskapsåret 2030. För att möta de varierande transportbehoven i olika länder kommer Nissan att samarbeta med de mest lämpliga partnerna för att realisera nya mobilitetstjänster för effektivare mobilitet i städer, samt mer hållbar mobilitet på landsbygden.

Koldioxidneutralitet över hela livscykeln

Förutom teknikuppgraderingen kommer Nissan att rationalisera tillverkning och inköp för att göra elbilar mer konkurrenskraftiga. Nissan kommer att utöka sitt unika EV Hub-koncept, EV36Zero, som lanserades i Storbritannien till kärnmarknader inklusive Japan, Kina och USA. EV36Zero är ett helt integrerat tillverknings- och serviceekosystem som kopplar samman mobilitet och energihantering med målet att förverkliga koldioxidneutralitet.

Att säkerställa att fordonsbatterier förblir hållbara kommer också att fortsätta att vara en prioritet för Nissan baserat på dess decennium av återanvändning och återvinningsexpertis med 4R Energy. Företaget har för avsikt att utöka sina batterirenoveringsanläggningar bortom Japan med nya platser i Europa under räkenskapsåret 2022 och i USA under räkenskapsåret 2025.

Ökad investering i laddinfrastruktur

Nissans återvinningsinfrastruktur kommer att stödja en cirkulär ekonomi inom energihantering, och företaget har som mål att kommersialisera sitt ”vehicle-to-everything” och hembatterisystem i mitten av 2020-talet. Dessutom kommer företaget att investera upp till 20 miljarder yen år 2026 i laddinfrastruktur.

I takt med att Nissan ökar sin innovationstakt inom personlig mobilitet, har man för avsikt att anställa mer än 3 000 anställda inom avancerad forskning och utveckling globalt samtidigt som man fortsätter att utbilda sin nuvarande personalstyrka. Verksamheten kommer också att bygga på samarbete över alliansen för att möjliggöra kostnadsbesparingar och delad expertis inom områden som koldioxidneutral teknik, elektrifiering, mjukvara och tjänster.

Utöver Nissan NEXT-transformationsplanen kommer företaget att fortsätta sin verksamhet på lång sikt, med en konsoliderad rörelsevinstmarginal på över 5 %.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + sju =